Overgangsrutine barnehage-skole.

For å sikre en god overgang fra barnehage til skole er det utviklet en handlingsplan og en rutinebeskrivelse som barnehager og skoler følger.

I februar hvert år kaller barnehagen og skolen inn til et felles informasjonsmøte. Her blir overgangsrutinene gjennomgått og foreldrene får informasjon fra skolens rektor. Nedenfor kan dere lese handlingsplan overgang bhg-skole, rutinebeskrivelse og samtykke/skjema som sendes skolen.

Handlingsplan overgang bhg-skole pr 10 sept 2012

Rutine overgang barnehage-skole revidert august 2014 (2)

samtykke erklæring

vedlegg til samtykke erklæring

Overgang bhg_skole_vedlegg 1 kort barnerapport rev 2012 m ny headding