Slik kan du søke barnehageplass i Ravnanger barnehage A/S

For å søke barnehageplass i Askøy kommune kan du gå inn på lenken nedenfor. Det er ett hovedopptak i året, med søknadsfrist 1. mars. Ellers blir det foretatt suppleringsopptak når hver enkelt barnehage har ledige plasser.

Lenke:  https://askoyg2.ist-asp.com/NO01247-pub/login.htm

 

Ravnanger barnehage A/S følger kommunen sitt samordnet
opptak. Søknadsfrist er 1 mars hvert år.