Oversikt over barnehagens planleggingsdager i 2019-2020

Vi førsøker å legge opp planleggingsdagene etter skoleruten, slik at foreldrene blir minst mulig berørt.

Planleggingsdager i 2019-2020

1. Mandag 9 september 2019.

2. Fredag 8 november 2019.

3. Fredag 31 januar 2020.

4. Fredag 20 mars 2020.

5. Fredag 22 mai 2020.

Vi minner dere på planleggingsdager på mail og facebook når den nærmer seg.