Vår visjon og pedagogiske ståsted.

Personalgruppen i Ravnanger har utarbeidet en visjon som beskriver hva vi vektlegger i vårt pedagogiske arbeid: " Omsorg og læring går hånd i hånd, sammen danner vi vennskapsbånd"

Gjennom vår hverdag skal visjonen gjenspeile arbeidet vårt. Det er en visjon vi som personalgruppe skal strekke oss etter og være bevisste på i vårt møte med barna. Vi skal være gode både på omsorg og læring ,og bidra til en positiv sosial utvikling og evne til å danne varige vennskap.

Omsorg og læring er avhengige av hverandre. Barn lærer lettere i nære relasjoner og i samspill med andre.

Vi har videre et humanistisk syn på barnet. Dette innebærer først og fremst at vi har tro på barnet, at det er kompetent og kan ta egne valg. Hvert enkelt barn er unikt og vi ønsker å fokusere på barnets positive sider. Vi setter grenser på en positiv måte og hjelper barnet med å finne fornuftige og gode løsninger.

Barna skal gjennom sin barnehagehverdag få oppleve trygghet, omsorg, anerkjennelse og utvikle og lære sosiale ferdigheter. Vi er opptatt av at alle er likeverdige og vi ønsker at barna skal få utvikle god empati for andre og at de skal være medmenneske i sitt møte med barn og voksne. Barna skal bli møtt med tillit og lære seg å respektere hverandre. Barna skal møte en hverdag hvor gode opplevelser står i sentrum. De skal oppleve glede, humor og bli sett og hørt.