Viktig å huske dersom barnet ditt er syk.

Nedenfor kan du lese hvilke retningslinjer barnehagen har ved barns sykdom.

 Prosedyre ved barns sykdom i Ravnanger barnehage A/S

Hovedregel: Barnet skal være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen, og barnet skal være feberfritt.

Foreldre(hjemme) og personale(i barnehagen) må gjøre en vurdering av allmenntilstand i tvilstilfeller:

 • Hvordan er barnets aktivitetsnivå?
 • Leker barnet eller ligger det slapt på sofaen?
 • Tar barnet til seg væske og næring?
 • Er barnet interessert i omgivelsene eller ser det ”tomt” ut i luften?
 • Har barnet feber?

Vi ber foreldre og ansatte følge reglene nedenfor:

 • Diare/ oppkast: Barnet må holdes hjemme 48 symptomfrie timer.
 • Brennkopper. Barnet kan gå i barnehagen dagen etter påbegynt behandling dersom brennkoppene er tildekket på en forsvarlig måte. Ved store brennkopper som ikke kan tildekkes må barnet holdes hjemme til brennkoppene er tørre.
 • Vannkopper: Barnet kan gå i barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn.
 • Øyekatarr: Barnet må holdes hjemme til etter legeundersøkelse. Dersom legen konstaterer at det ikke er nødvendig med medisin, eller barnet får salve/ dråper, kan barnet leveres i barnehagen etter påbegynt behandling.
 • Ringorm: Barnet kan gå i barnehagen dagen etter påbegynt behandling.
 • Hodelus: Barnet kan gå i barnehagen etter påbegynt behandling.

( I tråd med råd fra smittevernslegen i Askøy kommune).

 

10 hygieneråd i barnehagen:

 

 1. Barn og voksne(personalet) anbefales å vaske hendene når de kommer i barnehagen om morgenen.
 2. Ansatte og barn får opplæring i hvordan man vasker hendene riktig.
 3. Vask alltid hendene etter toalettbesøk og bleiskift.
 4. Vask hendene før du skal spise og tilberede mat.
 5. Oppbevar mat på en tilfredstillende måte.
 6. Bruk engangshansker ved kontakt med blod og avføring.
 7. Bruk engangshåndkle og såpedispenser/ spritdispenser.
 8. Syke barn har det best hjemme, både av hensyn til seg selv og omgivelsene.
 9. Barna må vaske hendene når de kommer hjem, slik at de ikke smitter søsken.

( Kilde: Råd fra smittevernslegen)