Om barnehagen.

Ravnanger barnehage er privateid og har eksistert siden 1997. Barnehagen har plass til 45 barn og består av 3 ulike avdelinger. Det er en småbarnsavdeling med plass til 13 barn i alderen 1-3 år, og to storbarnsavdelinger for barn i alderen 2-5. Personalgruppen består av pedagoger og pedagogiske medarbeidere som er kompetent, rutinert og har lang erfaring med pedagogisk arbeid. Personalgruppen er svært stabil og har et lavt sykefravær. Barnehagen satser på gode samspill og en god språkutvikling i nære relasjoner. Gode opplevelser i vår fantastiske natur prioriteres også høyt.

Barnehagen ligger sentralt plassert langs Ravnangerveien og i umiddelbar nærhet finnes flotte turløyper. Vi kan nevne Hauglandsskogen, Dronningen, Branden og Breidablikk. Vi har også kort vei til Storavatnet og Hauglandskaien.

Barnehagen har 11 ansatte på jobb hver dag. I 2015  har vi 45  barn fordelt på våre 3 avdelinger.

Barnhagen planlegger virksomheten sin ut i fra "barnehageloven" og "Rammeplan for barnehager".

Satsningsområdet til barnehagen er språk og sosialt samspill. I tillegg prioriterer vi uteliv høyt.

Vi fokuserer på læring i nære relasjoner og ser på prosjektarbeid som en god læringsform.