Mobbeombud i Hordaland

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø. Fra august 2018 er mobbeombudet i Hordaland et tilbud til alle barn og unge (og foreldrene deres) som opplever å ikke ha det bra i barnehagen eller på skolen

Mobbeombudet i Hordaland heter Mari-Kristine Morberg. Hun veileder i saker som handler om psykososialt miljø, barnets rettigheter og hvordan du kan gå fram om du ikke har det bra. Alle kan ta kontakt med mobbeombodet, Til informasjon:f.eks på telefon (404 01 557) eller e-post (mobbeombod@hfk.no). Du kan følge ombudet på Snapchat (mobbeombod) eller Facebook (www.facebook.com/mobbeombodet).

Du kan lese mer om ombudet og hva hun kan hjelpe deg med på www.hordaland.no/mobbeombod.