Gratis kjernetid i barnehagen.

Fra 1 august 2015 har alle 4 og 5 åringer, som bor i husholdninger med mindre enn 405 000 kr i samlet inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen hver uke. Det gjelder barn som har heltid- eller deltidsplass.