Karlsvogna.

Karlsvogna er en avdeling med barn i alderen 2-5 år. Vi har 17 barn på avdelingen hver dag.

Vi jobber mye med språk og sosialt samspill. Blant annet har vi språkgrupper flere dager i uken. Vi bruker tid på vennskap og sosial kompetanse, og er ofte å se på tur i nærområdet.