Orion.

Orion er en avdeling for barn i alderen 2-5 år. Det er 17 barn på avdelingen.

Vi har fokus på språk, samspill og vennskap. I tillegg bruker vi naturen mye.