Slik kan du søke barnehageplass i Ravnanger barnehage A/S

For å søke barnehageplass i Askøy kommune kan du gå inn på lenken nedenfor. Det er ett hovedopptak i året, med søknadsfrist 1. mars. Ellers blir det foretatt suppleringsopptak når hver enkelt barnehage har ledige plasser.

Lenke: https://web-parent.prod.vigilo-oas.no/start-application/askoy

 

 

 

 

Ravnanger barnehage A/S følger kommunen sitt samordnet
opptak. Søknadsfrist er 1 mars hvert år.