Barnehagens vedtekter og priser.

Barnehagen innførte makspris i 2004 og følger de sentrale bestemmelsene for hva en barnehageplass skal koste. Maksprisen justert i henhold til Askøy kommune sine priser. I 2019 er maksprisen satt til 3040 kroner. I september hvert år vedtar foreldrerådet om det skal betales kostpenger for kommende barnehageår. Matpengene er satt til kr 230,- i måneden.

Her er barnehagens gjeldende vedtekter:

reviderte vedtekter2016