Oversikt over barnehagens planleggingsdager i 2020-2021

Vi førsøker å legge opp planleggingsdagene etter skoleruten, slik at foreldrene blir minst mulig berørt.

Planleggingsdager i 2020-2021

1. Mandag 7 september 2020.

2. Fredag 13 november 2020.

3. Fredag 29 januar 2021.

4. Fredag 12 mars 2021.

5. Fredag 14 mai 2021.

Vi minner dere på planleggingsdager på mail og facebook når den nærmer seg.