Barnehagens samarbeidsutvalg

Alle barnehager er pålagt å ha et samarbeidsutvalg. Det består av foreldrerepresentanter, ansattes representanter og eiers representant. Medlemmene er med i minimum 2 år. Samarbeidsutvalget er bindeleddet mellom foreldrene og barnehagen og har oppgaver som: Dugnadsplanlegging, godkjenning av årsplan og planlegging og gjennomføring av sommerfest.

Barnehagens samarbeidsutvalg består av tre foreldrerepresentanter, hvor en er vararepresentant. I tillegg deltar 2 fra personalgruppen.

Styrer og eier er faste medlemmer. Styrer har mørerett, men ikke stemmerett.

Det gjennomføres 2-3 møter iløpet av året. Møtene i oktober og mars er faste, mens man kaller inn til ekstraordinære ved behov.

Referat fra møter og viktig informasjon om samarbeidsutvalgets arbeid blir sendt på mail og lagt ut på foreldresidene.